BESTÄLLNING AV STEN

Leveranstid för granit– och marmorskivor är ca 2 veckor (under sommarperioden 3-4 veckor).

Leveranstid för kvartssten kan vara upp till 3-5 veckor.

Vill du ha en snabbare leverans? Kontakta oss så presenterar vi våra expresslösningar.

1

SÅHÄR GÅR DET TILL ATT BESTÄLLA

  • När du har gått igenom offerten och är nöjd accepterar du offerten genom att höra av dig till oss via e‐post.
  • Vill du göra några ändringar eller har några frågor är du också välkommen att kontakta oss via e-post. När du sedan har accepterat offerten kommer vi att skicka en förskottsfaktura till dig innan det att uppdraget påbörjas eftersom det gäller specialbeställda varor.
  • Efter att förskottsbetalningen är oss tillhanda börjar vi bearbeta din beställning.
  • Vi skickar även en mättekniker till dig som gör nödvändiga mätningar om dessa ingick i din beställning.
  • Därefter upprättar vi ritningar för utförande och skickar dessa till dig för godkännande. Efter att du har godkänt våra ritningar påbörjas produktionsprocessen.

2

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN LEVERANS

Köket måste vara förberett för installation enligt våra krav: skåp/bänkar ska vara färdigmonterade och väggarna så raka som möjligt. Närliggande ytor behöver också vara skyddade vid behov. För att undvika extra arbete och tidsspill behöver den gamla bänkskivan vara avinstallerad eller lätt att avinstallera (inte limmad). Se till att utrymmet för installationsarbetet är välskyddat. Med detta menar vi att golv ska vara övertäckta och att väggar och möbler ska vara fritt från föremål som kan ta skada i samband med installationsarbeten. Vi tar som regel inget ansvar för ev. ytskador som orsakas på omgivande ytor i samband med installationen. Däremot ersätter vi skador som orsakas på grund av vårdslöshet hos våra installatörer. Vi rekommenderar alltid att du som kund väntar med ev. måleri‐, tapetserings‐ och övriga finisharbeten till det att bänkskivan är installerad. Har du några frågor om arbetsprocessen eller förberedelserna är du välkommen att kontakta oss.

3

EXTRA ARBETEN

Vanligtvis erbjuder vi inte rörmokeri‐ och elektrikerarbeten, men ingenting är omöjligt så du får gärna kontakta oss om du vill att vi ska ta hand om det med.

4

GARANTI

Vi ger våra stenytor minsta 10 år garanti.

Vi löser kostnadsfritt alla problem som har uppstått p.g.a. fel som orsakats av oss vid mätning, installation eller transport av bänkskivan.

För att vår garanti ska gälla måste följande krav vara uppfyllda:

  • Mätningar, transport och installation måste vara utförda av vår personal.
  • Kunden får endast använda stenytan till det ändamål som den är avsedd för. Mekaniska-, kemiska-, värmerelaterade och övriga skador som har uppstått p.g.a. felaktig användning omfattas INTE av garantin. Garantin gäller inte heller för fläckar som har uppstått under användning.
  • Stenytan ska underhållas på ett lämpligt sätt, och ska därför ha rengjorts och polerats med föreskrivna intervaller och specialmedel på en regelbunden basis.

Har du några frågor om garantin, tveka inte att kontakta oss.

5

UNDERHÅLL AV STENBÄNKSKIVOR

För rengöring av stenbänkskivor bör särskilda rengöringsmedel för natursten användas. Vi erbjuder Tenax produkter för detta. För daglig rengöring använd en vanlig disktrasa fuktad med vatten. Det avlägsnar vanlig smuts och damm. Undvik diskmedel som kan lämna ett klibbigt skikt på stenytan och får den att förlora sin glans med tiden. Även universella rengöringsmedel, syra- och saltlösningar bör undvikas – dessa kan skada stenytan. Vid hårt nedsmutsade ytor använd fettborttagningsmedel. Torka upp rengöringsmedlet med en trasa och eftertorka därefter med en trasa fuktad i vatten. Stenytor runt diskhon bör kontrolleras då och då och impregneras vid behov med skyddande medel (om vatten absorberas i stenytan inom 15 minuter är det dags för ny impregnering).

6

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Köp hos oss regleras av konsumentköplagen och nedan angivna villkor.

Om sten

Eftersom våra stenar är naturstenar kan färgen och mönstret på stenskivan som installeras hos dig skilja sig åt från provexemplaret. Skillnaden beror på att stenarna kommer från olika stenbrott eller olika delar av ett stenbrott. Granit och marmor har olika fysikaliska egenskaper; granit har normalt en massiv struktur och jämn yta, samtidigt som marmor är mjukare och porösare och kräver mer underhåll. Den starkaste och mest stabila stentypen är kompositsten som inte absorberar vätskor och har en repbeständig yta.

Ansvar för våra mätningar och ritningar

Vi tar ansvar för de mätningar och ritningar som har utförts av vår personal. Vi tar inte ansvar för mätningar eller ritningar som är utförda av kunden själv eller av en annan tjänstetillhandahållare anlitad av kunden.

Ändringar gjorda efter mätning

Efter utförda mätningar får inga ändringar göras på möblerna där bänkskivan ska installeras. Om ändringar ändå måste göras, vänligen kontakta oss snarast – då måste vi göra nya mätningar och upprätta nya ritningar. En tilläggsavgift tas ut för eventuella ändringar. Om några sådana oanmälda ändringar har gjorts på plats som påverkar resultatet av vår installation (t.ex. ändringar i möblernas eller väggarnas placering) tar Stonecom inget ansvar för utförda arbetens kvalitet och precision.

Annullering av beställning

Du har rätt att annullera din beställning innan produktionsprocessens början. När produktionsprocessen har påbörjats kan beställningen inte längre annulleras. Även om du annullerar din beställning innan produktionsprocessen påbörjas måste vi ta ut en avgift för utförda mätningar (om sådana ingick och har utförts) och upprättade ritningar samt för täckning av administrations- och transportkostnader. Om du vill annullera din beställning efter att produktionsprocessen har påbörjats måste du betala hela beloppet enligt beställningsbekräftelsen, med avdrag för ev. installationskostnad.

Förskottsbetalning

Vi börjar med arbeten efter att förskottsbetalningen har kommit in på vårt bankkonto.

Ansvar för leveransen

Vi åtar oss fullt ansvar för leveransen under förutsättning att transport och installation av stenskivor utförs av vår personal eller av våra utvalda partners. Kunden måste vid leveransmottagning försäkra sig om att varorna är i gott skick och att installationen (om den ingick) har utförts på ett tillfredsställande sätt. Köparen ska bekräfta leveransens mottagning skriftligt.

Installation

Om du beställer installationen hos oss ansvarar vi för alla etapper i processen. Även montering/limning av ev. diskho ingår i installationen. Installationskostnaden inkluderar inte ev. ytjusteringar på installationsplatsen (såsom justering av möbler, väggar mm), sådana arbeten debiteras extra. Efter slutförd installation ska kunden göra en slutbesiktning och godkänna utförda arbeten skriftligt. Ev. fel som visar sig inom två månader efter godkänd slutbesiktning löses i enlighet med konsumentköplagen. Om utfört arbete inte överensstämmer med vad som har avtalats i beställningen avhjälps felen av oss utan någon extra kostnad för dig.

Betalning

Betalning sker normalt i två delbetalningar. Den första delbetalningen är förskottsbetalning i samband med beställning. Förskottsbetalningen ska betalas innan stenen beställs och efter att du har skickat oss en bekräftelse på att du accepterar vår offert. Andra delbetalningen görs efter att produkten och tjänsten har levererats till kunden som har tagit emot den och bekräftat det skriftligt eller via e-post. Då skickar vi dig en faktura på resterande belopp.

Mätning och ritningar

Innan mätning måste köket förberedas för det. Gamla bänkskivan måste vara borttagen eller lätt att ta bort. Efter mätning får möblerna inte ändras. Om det visar sig under mätning att måtten inte överensstämmer med de måttuppgifter som lämnades vid beställningstillfället har vi rätt att ändra priset. Vid sådant fall skickar vi dig en uppdaterad offert. Om du ångrar köpet och vill annullera din beställning har vi rätt att ta ut en avgift för utförda arbeten och ev. transportkostnader. Vi upprättar ritningar utifrån våra egna mätningar eller de måttuppgifter som du har skickat oss. Vi skickar ritningarna till dig för godkännande. Efter att du har godkänt ritningarna och meddelat oss därom via e-post börjar leveranstiden (upp till 1-3 veckor) att räknas.

Ändringar i beställningen

Du har rätt att ändra din beställning innan produktionsprocessen har påbörjats. Efter att produktionsprocessen har påbörjats kan inte beställningen stoppas eller ångras. Om du ändrar din beställning skickar vi dig en uppdaterad offert som ska bekräftas av dig skriftligt. En uppdaterad offert kan innebära extra kostnader (ändringar i ritningar, tillkommande administrationskostnader). Leveranstiden förlängs utifrån tidpunkten när den uppdaterade offerten bekräftas.

Reklamationer

Om varorna eller arbetet inte motsvarar gällande krav måste dessa reklameras utan dröjsmål. Om reklamationen visar sig vara grundlös har vi rätt att begära ersättning för de kostnader som reklamationens utredning har medfört. Vi ansvarar inte för stenytors normala slitage eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning eller underhåll eller för fel vid installation utförd av någon annan än vår personal.

Om varorna eller arbetet inte motsvarar gällande krav måste dessa reklameras utan dröjsmål.