VÅR GARANTI

Vi ger våra stenytor minsta 10 år garanti.

Vi löser kostnadsfritt alla problem som har uppstått p.g.a. våra fel vid mätning, installation eller transport av bänkskivan.

För att vår garanti ska gälla måste följande krav vara uppfyllda:

  • Mätningar, transport och installation måste vara utförda av vår personal
  • Kunden måste enbart använda stenytan för det ändamål som den är avsedd för. Mekaniska, kemiska, värme- och övriga skador som har uppstått p.g.a. felaktig användning omfattas INTE av garantin.
  • Stenytan ska underhållas på ett lämpligt sätt, den ska regelbundet rengöras och poleras med föreskrivna intervaller och specialmedel.

Har du några frågor om garantin, tveka inte att kontakta oss.