Nero Africa Blue är grå- och svartspräcklig finkornig sydafrikansk granit med enstaka inslag av blått.

Vikt: 2940 kg / m3

Porositet: 0,15 %

3007 SEK / m² (20 mm) 2555 SEK

4000 SEK / m² (30 mm) 3400 SEK

*Stenens bilder är exempelbilder.