Det utmärkande draget för I Naturali-serien är jord. Ett ämne som å ena sidan påminner om allt som är ursprungligt och å andra sidan om möjligheten att bearbetas. Som ett resultat av detta ger den keramiska plattan ett unikt värde till de miljöer som den klär.