Marmor innehåller naturliga mikrohål

Marmor innehåller naturliga mikrohål. Denna företeelse är normalt och en av marmors säregenskaper. Vi har som mål att alltid erbjuda våra kunder marmor med så få ”hål” som möjligt. Dessvärre är det omöjligt att erbjuda marmor som är till 100% hålfri, eftersom det helt enkelt inte förekommer naturligt. Människor har ofta en missvisande föreställning om marmor. Det har kanske sett flera väldigt fina, till synes helt hålfri marmor på en restaurang eller hos vänner och vill ha samma sak själva.

Jag kan ge ett exempel. En framtida kund ser en vacker köksbänk i Carrar, Nero Marquina, Verde Guatemala, Breccia Sarda eller Emperador Dark hemma hos en kompis. Som svar på frågan vilken sten det är hörs Carrara. Dock förtydligas det inte vilken Carrara Sort det gäller och när kunden senare söker upp en försäljare vill han/hon ha en exakt likadan sten. Det finns många olika sorter Carrara – några med fler hål och några med betydligt färre, samtidigt som de även har olika färger och mönster. Varje sten är unik, det finns helt enkelt inte två likadana.

Normalt är det svårt att hitta naturlig marmor med så få hål på en yta av 1 m2. Då marmorplattor som används i kök för de flesta fall är större än 2 m² (vid vissa fall upp till 9 m²), är det helt omöjligt att garantera en hålfri stenskiva. För köksinredning används stenskivor på 1500 x 2800 mm, därtill kommer materialsvinn. Oftast behöver man använda två plattor för tillverkning av en köksbänkskiva. Vill man ändå ha en stenskiva som är till 100% hålfri, måste man vänta på en ny leverans som kan ta en månad eller två, ibland även mer. Därefter måste man sortera ut hålfria delar från alla stenar och plötsligt så dyker det upp nästa problem – i form av avvikelser i färg ton och mönster, samtidigt som priset skjuter i höjden. Om kunden efter våra förklaringar ändå envisas att kräva hålfri marmor får vi helt enkelt rekommendera den dyraste marmor, men inte ens då kan vi garantera att den är helt hålfri.

Samtliga stenar som vi säljer uppfyller EU:s och Svenska Stenindustriförbundets minimum normer och vår mission är att garantera en högre kvalitet än vad normerna föreskriver.

Jag ger ett exempel till. Extra framträdande blir hålen på polerade ytor. I fabriken där stenarna poleras händer det ofta att när man polerar en yta med hål träder nya hål fram som förut kanske inte syntes. När dessa börjar poleras kan nya hål upptäckas där bredvid och så vidare.

Normalt handlar det om ren tur, om man lyckas att polera fram hålfri marmor eller inte. Det är även möjligt att fylla de större hålen. Då måste hålen vara tillräckligt stor för att fyllnadsmaterialet ska kunna fylla den helt utan att lossna. Vi försöker att undvika det och handplockar de bästa stenarna redan i stenbrottet. Vid ifyllning av hål finns alltid risken att fyllningen kommer att synas, vilket förstör stenens naturliga utseende. Men den finns som möjlighet för kunden. 

Om någon vill påstå att de kan leverera Carrara marmor som är helt fri från hål, är det inte riktigt sant, i synnerhet när det gäller köksbänkskivor. Vid mindre ytor kan det vara möjligt, även om det – jag vill understryka det igen – handlar om ren tur. Visst kan hål fyllas, men då, som jag redan har sagt, måste hålet vara tillräckligt stort för att fyllningen ska sitta kvar. Det kan hända att säljare fyller hålen, men när fyllningen utsätts för slitage träder hålen fram igen. Det är en av anledningar till varför vi rekommenderar att lämna marmor så lik originalet som möjligt, med så lite fyllning som möjligt.

Marmor innehåller naturliga sprickor

Marmor är en mycket vacker sten som har naturliga sprickor. Det är just det som gör marmor speciell. Det är omöjligt att få tag på Nero Marquina, Breccia Sarda och Emperador Dark  som inte har några naturliga sprickor. Samma gäller andra marmorsorter, men på vissa stenar är sprickor mer synliga.

På många naturstenar limmas ett nät på undersidan som förstärkning. Polering är den lämpligaste ytbehandlings typ för den typen av sten. Det är inte möjligt att polera naturmarmor så att den blir helt slät eftersom det alltid finns vita ådringar, s.k. marmor socker, och naturliga sprickor. Varje lager av marmor eller granit är full av överraskningar som bara kommer ut under planeringsprocessen.

Om kunden önskar en sten med perfekt slät yta bör hon välja komposit/kvarts eller keramik.

Om man väljer marmor måste man räkna med att den är känslig till alla typer av vätskor. Vissa stenar är mer porösa och absorberar vätskan snabbare, så att en vattenfläck kan torka i flera veckor. Det beror på sten kristallernas storlek, porositet och antalet naturliga sprickor. Till exempel olje-, vin- och kaffe fläckar som inte tagits hand om strax efter deras uppkomst är ofta omöjliga att få bort senare. På vissa stenar syns fläckar bättre, det beror på stenens färg och särskilda egenskaper. På mörka stenar syns ljusa fläckar bäst, t ex kalkfläckar orsakade av kalcium i vattnet eller kemikalie fläckar (som t ex diskmedel).  

Om kunden har bestämt sig för natursten måste hon oundvikligen räkna med att fläckar kan uppstå även vid mycket noggrann skötsel. Det bästa sättet att undvika fläckar på natursten är att omedelbart avlägsna vätska eller kemikalie – då hinner den inte bli absorberad av stenen.  Det säljs en mängd olika skötselprodukter som vi rekommenderar att behandla stenen med 1-2 gånger i månaden för att behålla stenens vackra utseende och förlänga dess livslängd.