Marmor innehåller naturliga mikrohål. Det är ett normalt företeelse och en av marmors säregenskaper. Vi har som mål att alltid erbjuda våra kunder marmor med så få hålIigheter som möjligt. Dessvärre är det omöjligt att erbjuda marmor som är till 100% hålfri, eftersom det helt enkelt inte förekommer naturligt. Människor har ofta en missvisande föreställning om marmor. De kanske har sett mycket fin, till synes helt hålfri marmor på en restaurang eller hos vänner och vill ha samma sak själva.

Jag kan ge ett exempel. En framtida kund ser en vacker köksbänk i Carrara marmor hemma hos en kompis. Som svar på frågan vilken sten det är hörs Carrara. Dock förtydligas det inte vilken Carrarasort det gäller och när kunden senare söker upp en försäljare vill han/hon ha en exakt likadan sten. Det finns många olika sorter Carrara – några med fler håligheter och några med betydligt färre, samtidigt som de även har olika färger och mönster. Varje sten är unik, det finns helt enkelt inte två likadana.

Normalt är det svårt att hitta naturlig marmor med större hålfri yta än 1 m2. Då marmorplattor som används i kök för de flesta fall är större än 2 m² (vid vissa fall upp till 9 m²), är det helt omöjligt att garantera en hålfri stenskiva. För köksinredning används stenskivor på 1500 x 2800 mm, därtill kommer materialsvinn. Oftast behöver man använda två plattor för tillverkning av en köksbänkskiva. Vill man ändå ha en stenskiva som är till 100% hålfri, måste man vänta på en ny leverans som kan ta en månad eller två, ibland även mer. Därefter måste man sortera ut hålfria delar från alla stenar och ett nästa problem dyker upp – i form av avvikelser i färgton och mönster, samtidigt som priset skjuter i höjden. Om kunden efter våra förklaringar ändå envisas att kräva hålfri marmor får vi helt enkelt rekommendera den dyraste Carrara marmor (Carrara C Extra eller Carrara PM som är sorter med minst håligheter), men inte ens då kan inte vi garantera att den är helt hålfri.

Samtliga stenar som vi säljer uppfyller EU:s och svenska Stenindustriförbundets miniminormer och vår mission är att garantera en högre kvalitet än vad normerna föreskriver.

Jag ger ett exempel till. Extra framträdande blir hålen på polerade ytor. I fabriken där stenarna poleras händer det ofta att när man polerar en yta med hål träder nya håligheter fram som förut kanske inte syntes. När dessa börjar poleras kan nya hål upptäckas där bredvid och så vidare.

Normalt handlar det om ren tur, om man lyckas att polera fram hålfri marmor eller inte. Det är även möjligt att fylla de större håligheterna. Då måste håligheten vara tillräckligt stor för att fyllnadsmaterialet ska kunna fylla den helt utan att lossna. Vi försöker att undvika det och handplocka de bästa stenarna redan i stenbrottet. Vid ifyllning av håligheter finns alltid risken att fyllningen kommer att synas, vilket förstör stenens naturliga utseende. Dock finns den möjligheten om kunden vill. Vi rekommenderar att välja ett slipat alternativ i stället för polerad Carrara marmor, för då kan man senare vid behov slipa om stenen med sandpapper (t.ex. om marmorytan har fått mekaniska skador).

Om någon vill påstå att de kan leverera Carrara marmor som är helt fri från håligheter, är det inte riktigt sant, i synnerhet när det gäller köksbänkskivor. Vid mindre ytor kan det vara möjligt, även om det – jag vill understryka det igen – handlar om ren tur. Visst kan håligheterna fyllas, men då, som jag redan har sagt, måste hålet vara tillräckligt stort för att fyllningen ska sitta krav. Det kan hända att säljare fyller hålen, men när fyllningen utsätts för slitage träder hålen fram igen. Det är en av anledningar till varför vi rekommenderar att lämna marmor så lik originalet som möjligt, med så lite fyllning som möjligt.

 

Med bästa hälsningar

Gustav Granit